Kennismakings-gesprek

Dit is een kennis-makingsgesprek via telefoon of e-mail. Hier luister ik eerst naar jullie hulpvraag en leg ik mijn werking uit.
Indien jullie na het kennismakings-gesprek met mij, Feeëriek, door willen, vliegen we erin en plannen we ons intakegesprek.

Intakegesprek

We gaan dieper in op de zorgvraag, bespreken de vragenlijst en de start van het traject.

Coachingstraject

Het coachingstraject volgt het tempo van het kind. Hier plakken we dus geen termijn op.
Dit bekijken we afspraak per afspraak.

Indien nodig volgen ook gesprekken met leerkrachten en/of school.

Eindgesprek

Het eindgesprek is het einde van onze weg samen.
We bespreken de evolutie van het kind en het volledige traject.

WAUW wat heb je een hele stap afgelegd!